Alle vaccinationer indberettes nu til DDV- det danske vaccinationsregister. Du kan logge ind på dette via sundhed.dk