Hvis du går til regelmæssige kontroller hos en speciallæge i psykiatri eller på psykiatrisk sygehus, vil disse varetage din behandling.
Vi kan lejlighedsvis være behjælpelig med receptfornyelser.

Såfremt du ikke følges hos en psykiater, skal du komme til regelmæssige kontroller af din medicinske behandling i lægehuset.
Afhængig af sværhedsgraden af din sygdom kan kontrollerne ligge med varierende intervaller, men minimum en gang årligt.

Der vil forud for kontrollen blive taget relevante blodprøver og ofte et hjertediagram. Du skal herefter have en tid hos lægen til svar på prøverne. Det er ikke muligt at få svaret på disse prøver via telefon eller e-mail.