Lisbeth 2018-2

Lisbeth Pedersen
LægesekretærAnsat i klinikken siden 1997

Lisbeth arbejder primært med sekretærfunktioner, men kan varetage visse laboratoriefunktioner.

 Rikke2018-2

Rikke Dragsbæk
SygeplejerskeAnsat i klinikken siden 2015

Rikke varetager primært sygeplejerske funktioner så som kontrol af kroniske sygdomme, børneundersøgelser, vaccinationer og laboratoriefunktioner.

 Jordemoder Camilla i Lægehuset Hjallerup

Camilla Bitsch
JordemoderAnsat i klinikken siden 2015

Camilla varetager primært sygeplejerske funktioner så som kontrol af kroniske sygdomme, børneundersøgelser, vaccinationer og laboratoriefunktioner. Derudover tager Camilla sig af en del af vore gravide patienter og laver livmoderhalsundersøgelser.

IMG_1859

Stine Bjødstrup Knudsen
Sekretær/Social-og SundhedsassistentAnsat i klinikken siden 2020

Stine arbejder primært med sekretærfunktioner, men kan varetage
visse laboratoriefunktioner.