Lisbeth 2018-2

Lisbeth Pedersen
LægesekretærAnsat i klinikken siden 1997

Lisbeth arbejder primært med sekretærfunktioner, men kan varetage visse laboratoriefunktioner.

 Rikke2018-2

Rikke Dragsbæk
SygeplejerskeAnsat i klinikken siden 2015

Rikke varetager primært sygeplejerske funktioner så som kontrol af kroniske sygdomme, børneundersøgelser, vaccinationer og laboratoriefunktioner.

 Jordemoder Camilla i Lægehuset Hjallerup

Camilla Bitsch
JordemoderAnsat i klinikken siden 2015

Camilla varetager primært sygeplejerske funktioner så som kontrol af kroniske sygdomme, børneundersøgelser, vaccinationer og laboratoriefunktioner. Derudover tager Camilla sig af en del af vore gravide patienter og laver livmoderhalsundersøgelser.

 Mette2018-2

Mette Thomsen
SygeplejerskeAnsat i klinikken siden 2015

Mette varetager primært sygeplejerske funktioner så som kontrol af kroniske sygdomme, børneundersøgelser, vaccinationer og laboratoriefunktioner.

Maria 2018

Maria Elsager
LægesekretærAnsat i klinikken siden 2018

Maria arbejder primært med sekretærfunktioner, men kan varetage
visse laboratoriefunktioner.

Mie Nybo Sørensen
Medicinstuderende


Ansat i klinikken siden 2018

Mie er primært at finde i laboratoriet, hvor hun tager blodprøver, giver indsprøjtninger, tager hjertediagram og undersøger urinprøver.