Øjenbetændelse er infektion i øjets bindehinde. Bindehinden dækker “det hvide” af øjet og indsiden af øjenlåget. Infektionen kan skyldes virus (oftest almindelige forkølelsesvirus) eller bakterier.
Smitten overføres ved direkte berøring og indirekte via genstande som håndklæder og legetøj. Der kan også ske smitte gennem luften med hoste eller nys.

Symptomer på øjenbetændelse er tørhedsfornemmelse, svie og brænden i øjet, og undertiden lysskyhed og tåreflåd. Det hvide i øjet bliver rødt, og der samler sig pus i øjet.
Hos forkølede børn kan man se en mildere øjenbetændelse i form af rødme, tåreflåd og lidt blakket pusdannelse i øjenkrogen (“gule klatter”), mest udtalt efter søvn. Dette skyldes tilstopning af tårekanalen på grund af hævede slimhinder eller “snot i øjnene”. Børnene må gerne modtages i institution. Antibiotika virker ikke på disse typer øjenbetændelse og lægetilsyn er ikke nødvendigt.
En anden mildere form for øjenbetændelse skyldes nogle virus, der kun er lidt smitsomme. Symptomerne ved denne form for øjenbetændelse er ikke ret udtalte. Antibiotika har ingen virkning. Disse børn må gerne modtages i institution.

De sværere former for øjenbetændelse kan enten være forårsaget af visse virus eller af bakterier. I disse tilfælde driver øjet med pus, og der er rødme og hævelse, både i det hvide af øjnene og på det indvendige af øjenlågene. Almentilstanden kan være påvirket. Denne form for øjenbetændelse er meget smitsom, og børnene må ikke møde i institution. Tilstanden kræver lægebehandling.

Ved alle former for øjenbetændelse skal man være meget omhyggelig med oprensning af øjnene for ikke at sprede smitten fra det ene øje til det andet. Man bør vaske hænder grundigt før og efter behandling af øjnene. Vat vædes med lunkent vand for at fjerne pusset. Man må ikke bruge det samme vat til begge øjne. Man må IKKE bruge kamille-the i eller omkring øjnene.

Smitte ved øjenbetændelse forebygges ved god hygiejne. Hyppig håndvask er vigtig. Man bør sikre sig, at øjenbetændelse ikke spredes via vaskeklude og håndklæder.

Du må ikke bruge kontaktlinser, hvis du har øjenbetændelse.

(kilde: sundhedsstyrelsen 2013)