Vi anbefaler alle med KOL at komme til kontrol minimum en gang årligt.
Ved let til moderat KOL anbefaler vi lungefunktionstest en gang årligt. Dette kan med fordel være inden allergisæsonen eller i begyndelsen af efteråret, så vi kan optimere din behandling, inden infektionssæsonen starter.
Ved svær KOL anbefaler vi kontrol af lungefunktionen to gange årligt; forår og efterår,hvis du ikke bliver fulgt på lungemedicinsk afdeling.

Alle kontroller inkluderer en lungefunktionstest ved sygeplejersken, en blodprøve og en snak om dine symptomer; I taler om behov for henvisning til kommunale tilbud, rygestop og vaccinationer. Hvis sygeplejersken herefter vurderer, at du har behov for en snak med lægen, aftales dette i forbindelse med prøvetagningen.

Du skal ved hver kontrol medbringe din inhalationsmedicin.