Vi anbefaler, at du kommer til årskontrol en gang årligt (den måned du har fødselsdag).

Du skal møde hos sygeplejersken til blodprøve, urinprøve og hjertediagram inden svartid hos. Vi gør opmærksom på, at det ikke er muligt at få svaret på disse prøver ved telefonisk henvendelse eller e-mail.
Ved den efterfølgende lægekonsultation, gennemgår lægen prøvesvar og planlægger medicinering og kontroller i det efterfølgende år.

Hvis dine prøver ligger tilfredsstillende, anbefaler vi kontrol efter 6-12 måneder.
Hvis der er behov for justering af medicin eller kontrol af blodprøver, vil kontrollen ligge efter 1 måned.