E-konsultation (konsultation via email) kan benyttes, hvis du har korte, konkrete henvendelser til lægehuset.

E-konsultation er IKKE beregnet til akutte henvendelser.

Du kan sende din besked direkte fra hjemmesidens selvbetjening eller appen Min Læge, hvorefter du
kan forvente svar inden for 5 hverdage.

E-konsultation bruges også til svar på prøver, når du er oprettet som bruger på selvbetjeningen.

Vær opmærksom på, at spørgsmål og svar bliver gemt i din journal, så husk derfor altid at skrive dit
spørgsmål i det CPR-nummer, henvendelsen drejer sig om.