Vi følger de fleste af vores diabetes 2 patienter i klinikken. I særligt svære tilfælde kan man blive henvist til Endokrinologisk Afdeling på sygehuset.

Det er primært vores sygeplejersker, der har den daglige kontakt til dig som diabetes patient; lægerne følger dog tæt med i behandlingen, og sygeplejersker og læger taler hyppigt sammen om de vanskelligheder, der måtte være i behandlingen.

Vi anbefaler, at du som diabetes-patient kommer til kontrol 2-4 gange årligt.

Årskontrol (i den måned du har fødselsdag) foregår i første omgang hos sygeplejersken, der vil tage blodprøver, hjertediagram og urinprøve og høre nærmere angående din sygdom. Det er vigtigt, at du efterfølgende har en tid til nærmere samtale. Vi gør opmærksom på, at det ikke er muligt at få svaret på disse prøver ved telefonisk henvendelse eller e-mail.
Ved årskontrollen lægger vi sammen en plan for medicinændringer, mål vedrørende din behandling og kontroller i det følgende år.

De øvrige kontroller foregår hos sygeplejersken med 3-6 måneders intervaller. Der vil ved disse kontroller blive talt om kost, motion, rygestop, henvisning til kommunalt tilbud og mange andre ting.
Vi anbefaler, at du kommer til blodprøver en uges tid inden kontrollen, så svaret på blodprøven foreligger, når du kommer til konsultationen.
Husk, at du altid kan få taget blodprøver uden tidsbestilling mellem 11 og 12.

Såfremt der er problemer omkring din behandling, taler sygeplejersken altid med lægen om det.