Der er stikke tid alle dage fra 8.00- 12.00. Du kan i dette tidsrum få taget blodprøver, blive vaccineret (gælder planlagte vaccinationer eller børnevaccinationer uden samtidig børneundersøgelse, få fjernet sting eller få indsprøjtninger (B12, P-sprøjte eller knogleskørhedssprøjte, o.s.v)
Du skal blot køre sundhedskortet gennem kortlæseren og tage plads i venteværelset.
I disse tidsrum er der kun afsat ganske kort tid; vi har derfor ikke mulighed for at hjælpe med andet end urin- og blodprøver i dette tidsrum.
Vi gør opmærksomhed på, at der nemt kan forekomme ventetid.

Du kan desuden få taget blodprøver hos sygeplejersken eller læger i forbindelse med konsultation.

Klinikken hjælper forskellige sygehusafdelinger med prøvetagning før ambulante besøg på sygehuset; prøverne skal i så fald være forud bestilt af sygehusafdelingen.

Husk altid at træffe aftale med personalet, der tager prøven, om hvordan du får svar på prøven:
-ved aftalt konsultation
-du ringer for svar mellem 8 og 9
-klinikken kontakter dig automatisk med svar på prøven, når vi får det i klinikken. Såfremt du ønsker denne løsning er det vigtigt, at du er oprettet som bruger i “selvbetjening”. Du skal samtidig være opmærksom på, at du SKAL modtage et svar på prøven. Såfremt du ikke har hørt fra os indenfor den aftalte tidsperiode, skal du kontakte klinikken for at høre, om der er problemer med prøven- du må IKKE tænke “at alt nok er i orden”.