Vi tilbyder alle ældre, demente eller andre med skrøbeligt helbred et årligt tjek af din tilstand.
Vi vil anbefale, at du forud for en snak med lægen får taget blodprøver, hjertediagram og evt. urinprøve ved sygeplejersken. Vi vil herefter tage en snak med dig og evt. dine pårørende om din helbredstilstand. Denne snak kan evt. foregå hjemme hos dig ved et såkaldt “opsøgende hjemmebesøg”; dette kan især være relevant, hvis du har svært ved at komme i lægehuset.

Vi har i klinikken et godt og tæt samarbejde med hjemmesygeplejersker, demenskoordinator og plejecentret Stengården. Vi mødes med disse en gang ugentligt og du og dine pårørende har derfor via kommunens personale en nem måde at kommunikere med os på. Vi kan på disse møder drøfte svar på blodprøver, ændringer i medicin eller bekymring omkring din tilstand; vi kan på denne måde reagere hurtigt, hvis der skal ske ændringer.
Dette er naturligvis kun med din tilladelse.

Vi er desuden plejehjemslæger på plejecentret Stengården, hvor vi varetager faglig vejledning af personalet. Du kan som ny beboer på Stengården altid vælge os som dine læger.